17.01.2015

 

ТЕРМІН РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРОДОВЖЕНО ДО 31 БЕРЕЗНЯ 2015 РОКУ


Термін розробки Національної стратегії у сфері прав людини продовжено до 31 березня 2015 року. Це зроблено у зв’язку зі зверненнями правозахисної спільноти з метою залучення широкого кола громадян та інститутів громадянського суспільства і досягнення відповідного консенсусу.

Ознайомитись із проектом Національної стратегії у сфері прав людини можна на офіційному сайті Міністерства юстиції за таким посиланням: www.minjust.gov.ua/50302

Як уже повідомлялось, Національна стратегія у сфері прав людини спрямована на реалізацію у 2015-2020 роках стратегічних цілей щодо визначених нею принципів з метою усунення підґрунтя для порушень прав і основоположних свобод людини та впровадження ефективних механізмів забезпечення їх реалізації.

Необхідність підготовки Національної стратегії у сфері прав людини зумовлена системними проблемами у сфері забезпечення та реалізації прав людини і основоположних свобод, відсутністю або неефективністю механізмів їх захисту, що випливає із щорічних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, правозахисних організацій України, рекомендацій ООН та її механізмів у сфері прав людини, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, інших міжнародних організацій, рішень Європейського суду з прав людини, та у контексті імплементації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Передбачається, що стратегічними напрямами цього документу стануть: забезпечення права на життя; протидія катуванню чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; забезпечення права на свободу та особисту недоторканість; забезпечення права на справедливий суд та реформування судової системи; реформа кримінальної юстиції та органів правопорядку; забезпечення свободи вираження поглядів та доступу до інформації; забезпечення прав шукачів притулку, біженців, осіб без громадянства та мігрантів; забезпечення прав учасників антитерористичної операції (АТО); захист прав внутрішньо переміщених осіб; вжиття усіх необхідних заходів для захисту прав осіб, що проживають на тимчасово окупованій території; забезпечення прав осіб, що проживають на територіях, тимчасово не підконтрольних Україні, та територіях, що межують з ними; роль громадянського суспільства у процесі прийняття рішень, інші.